Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:19

Ấy bỏ cả tiếng đồng hồ
để tạo dáng tóc
nhưng không vứt nổi một chiếc vỏ kẹo vào sọt rác.