Sau một tuần vui Tết
Bé lại vui đến trường
Mùa xuân hồng áo mới
Gió xuân xanh nẻo đường

Cặp xuân chừ thơm ngát
Những bánh, mứt, hạt dưa
Ngăn bút thướt cũng chật
Túi lì xì... thích chưa!

Bé tung đôi chân sáo
Lòng xuân nghe rộn ràng
Cổng trường dang đôi cánh
Với lời chào đầu năm

Bài học đầu năm mới
Nét chữ hồng vở xinh
Điểm mười tươi roi rói
Bé mừng tuổi cho mình.