Đến trường mầm non
Có nhiều bạn mới
Bé học thật ngoan
Hoan hô bé giỏi!