Đôi chân bé xíu
Mới chập chửng thôi
Xỏ vào giày bố
Vừa đi vừa lôi

Vấp chân, bé ngã
Không khóc, bé cười
Vì bé ưa thích
Làm người lớn thôi.