Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/12/2016 16:59

Đêm hút gió
xác chết chất chồng
mùa đông đóng băng nước mắt.