Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:44

Ăn một miếng cơm
những hạt mầm đã chết
chết thêm lần nữa.