Ông Giao Thừa đến rồi đi
Để cho Năm Mới lì xì trẻ thơ
Ông vào nhà được nửa giờ
Rồi đi biền biệt, hẹn chờ năm sau

Ngoài trời không một ánh sao
Căm căm gió rét rót vào lòng khuya
Ông Giao Thừa vẫn cứ đi
Cầm tay Năm Mới bảo về nhà em.