Không như mọi hôm trước
Sáng nay chỗ ông nằm
Radio không nói
Tuổi già cuộn trong chăn

Gà ơi chờ ta nhé!
Ta pha trà cho ông
Xong, sẽ đem thóc đến
Đừng ồn ào nghe không!

Miu ơi! hãy cảm thông
Ta biết em đã đói
Ta giặt khăn cho ông
Xong, sẽ mang cơm tới

Cún ơi! ta nhờ với
Ra ngoài sân canh nhà
Ta cho ông ăn cháo
Đói, xin đừng kêu la

Và này em hồng hoa
Cùng với mai, lan, cúc
Ông đang uống thuốc mà
Xong, ta cho nước mát

Gà ơi! mau chóng lớn
Miu ơi! bắt chuột nhiều
Cún ơi! đừng lơ đãng
Hoa ơi! thêm mỹ miều

Để cho ông mau khoẻ
Khi thấy ai cũng ngoan
Và chính tôi cũng thế
Học hành ngày càng chăm...