15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:05

Ít nhất có một lần
anh đã nghĩ
mình nằm trong chiếc quan tài và hát.