Giờ như cũng đã thu rồi
Heo may chạm gót bồi hồi lá khô

Cơn mưa nhè nhẹ mơ hồ
Rắc trên cành bưởi giả đò lim dim

Ai cười làm động tiếng chim
Mùa thu rớt khẽ xuống thềm... âm thanh


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017