Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 10/12/2016 12:49

Áo mưa mỏng bọc áo ấm
nước mắt bọc cơn mưa
trời rộng không bọc nổi con người.