Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/03/2017 06:13

Ánh mắt mở đầu một tình yêu
tình yêu ấy chết cũng từ ánh mắt
và vọng mãi trong niềm thù hận.