Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 20:28

雲外鵬摶

久向滄溟暫翼垂,
扶搖一上世稱奇。
乘風破浪三千水,
撥霧凌雲九萬池。
牧野鷹揚初得力,
南陽龍起正逢時。
超然自有昂霄志,
堂內原非燕雀知。

 

Vân ngoại bằng đoàn

Cửu hướng thương minh tạm dực thuỳ,
Phù dao nhất thướng thế xưng kỳ.
Thừa phong phá lãng tam thiên thuỷ,
Bát vụ lăng vân cửu vạn trì.
Mục Dã ưng dương sơ đắc lực,
Nam Dương long khởi chính phùng thì.
Siêu nhiên tự hữu ngang tiêu chí,
Đường nội nguyên phi yến tước tri.

 

Dịch nghĩa

Từ lâu đã hướng ra biển xanh nhưng tạm thời còn rủ cánh,
Bỗng như cơn lốc vụt lên, đời khen là lạ.
Cưỡi gió đạp sóng qua ba ngàn sông,
Phá mù lướt mây vượt chín vạn hồ.
Như chim ưng giương cánh, bước đầu ra sức ở Mục Dã,
Như rồng gặp thời vùng dậy ở Nam Dương.
Vượt lên tất cả, tự mình có chí ngang trời,
Đâu phải là bọn én sẻ trong nhà biết được.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Chí vượt trùng dương, tạm rủ cánh,
Bỗng như lốc cuốn, lạ trên đời.
Phá mù đạp sóng ngàn sông suối,
Cưỡi gió đè mây vạn dặm khơi.
Mục Dã, ưng vươn khi đủ sức,
Nam Dương, rồng trỗi lúc đương thời.
Trong nhà én sẻ làm sao biết,
Tất cả vượt lên, chí hướng trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chí vượt trùng dương, cánh rũ hờ,
Đùng đùng lốc cuốn lạ kỳ chưa.
Phá mù đạp sóng ba ngàn suối,
Cưỡi  gió tung mây chín vạn hồ.
Mục Dã ưng bay khi đủ sức,
Nam Dương rồng dậy lúc đương cơ.
Tự hay chí khí ngang trời thẳm,
Én, sẻ tầm thường, bọn phất phơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời