U sầu

Dục phế thi, thư học Lão, Trang
Tiền nhân y bát thượng nan vương
Bách niên chỉ thử vi tâm huyết
Nhất nhật an năng dịch thận trường
Phương kiến hoành diên đại khai tịch
Vị tri thiên địa bất hồng hoang
Dĩ tai ngô thả hành ngô tố
Tiêu tức doanh hu tử tế lường

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Bỏ Nho học Đạo những mong
Nếp nhà truyền lại khó lòng lãng quên
Trăm năm tâm huyết một niềm
Một ngày thay đổi ước nguyền cũng đang
Mắt nhìn hoàn vũ mở mang
Đất trời quay lại hồng hoang không đường
Nếp xưa đành quyết noi gương
Vơi đầy suy thịnh gốc nguồn ngẫm suy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn bỏ thi thư, học Lão, Trang,
Nếp nhà truyền lại vẫn còn mang.
Một niềm tâm huyết trăm năm giữ,
Nguyện ước một ngày sao đổi đang.
Hoàn vũ mở mang ngay trước mắt,
Không đường quay lại thưở hồng hoang.
Nếp xưa đành quyết noi gương trước,
Suy thịnh vơi đầy suy gẫm lường.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời