醉吟

欲知醉翁磊落之奇才,
也須一飲三百杯。
有時吐沫作雲雨,
亦或睜眼為風雷。
李白捕鯨事非誕,
彭澤採菊心不乖。
世間欲醉醉不得,
算來萬事俱塵埃。

 

Tuý ngâm

Dục tri Tuý Ông lỗi lạc chi kỳ tài,
Dã tu nhất ẩm tam bách bôi.
Hữu thì thổ mạt tác vân vũ,
Diệc hoặc tranh nhãn vi phong lôi.
Lý Bạch bộ kình sự phi đản,
Bành Trạch thái cúc tâm bất quai.
Thế gian dục tuý, tuý bất đắc,
Toán lai vạn sự câu trần ai.

 

Dịch nghĩa

Muốn biết ông say có kỳ tài lỗi lạc không,
Thì phải uống một lượt cạn ba trăm chén.
Có lúc nhổ bọt làm mây mưa,
Hoặc cũng có khi trừng mắt lên làm sấm gió.
Lý Bạch bắt cá kình việc không phải quái lạ,
Bành Trạch hái hoa cúc lòng chẳng sai trái.
Thế gian muốn say mà không được say,
Tính lại muôn việc đều thành cát bụi cả.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Trổ tài muốn học Ông say,
Thì ba trăm chén dốc ngay cạn bầu.
Dãi phụ mây nổi, mưa rào,
Có khi trừng mắt gió gào, sấm vang.
Bắt kình, Lí Bạch cũng thường,
Hái hoa Bành Trạch, lòng chừng cũng ưa.
Thế gian say đã được chưa?
Không say, đời cũng bằng thừa kể chi!


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tớ thích bài này!

:)

...Blue Sky...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ông say quả thật giỏi tài chưa
Một uống ba trăm chén mới vừa
Có lúc mắt trừng gây sấm gió
Nào khi đất dậy nổi mây mưa
Bắt kình họ Lý tài khôn lạ
Hái cúc ông Đào dạ vốn ưa
Mấy kẻ muốn say say chẳng được
Không say đời cũng kể như thừa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn biết ông say quả thật tài,
Uống ba trăm chén mới vừa tay.
Nào khi đất dậy làm mưa gió,
Có lúc mắt trừng tạo sấm gào.
Lý Bạch Bắt kình đâu có lạ,
Đào Tiềm hái cúc tâm nào gàn.
Mọi người muốn say say không được,
Vạn sự kể ra cũng khổ hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời