Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2020 15:07

間詠其二

莫言巧拙與經權,
香火如今信有緣。
勢利於人無所慕,
客閒獨我得而傳。
公餘對客霞杯醉,
朝後論文草夢圓。
虎坐有時開易講,
卻猶學力欠伊川。

 

Nhàn vịnh kỳ 02

Mạc ngôn xảo chuyết dữ kinh quyền,
Hương hoả như kim tín hữu duyên.
Thế lợi ư nhân vô sở mộ,
Khách nhàn độc ngã đắc nhi truyền.
Công dư đối khách hà bôi tuý,
Triều hậu luận văn thảo mộng viên.
Hổ toạ hữu thời khai Dịch giảng,
Khước do học lực khiếm Y Xuyên.

 

Dịch nghĩa

Đừng nói đến sự vụng khéo hay kinh quyền mà...
Được như ngày nay là do hương lửa phúc nhà.
Không ưa gì những điều lợi mà người đời đeo đuổi,
Riêng ta được làm kẻ nhàn hạ theo người xưa truyền lại.
Lúc việc công thư rỗi, cùng khách say sưa chuốc chén quan hà,
Sau buổi chầu bàn việc văn chương chọn vui giấc mộng cỏ cây.
Cũng có khi ngồi dạy học, đem kinh Dịch ra giảng,
Còn hiềm vì học lực không được như ông Y Xuyên.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Nói chi vụng khéo với “kinh quyền”,
Hương lửa phúc nhà nay được nên.
Đời chẳng bon chen ai đó mặc,
Ta may nhàn hạ, lời xưa truyền.
Say chén quan hà, xong vụ việc,
Tan chầu thơ phú, mộng điền viên.
Dạy học đôi khi đem giảng Dịch,
Hiềm vì học lực kém Y Xuyên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nói chi khéo vụng với'' kinh quyền''
Hương hoả nhà ta thật hữu duyên
Điều lợi mặc ai đeo chẳng dứt
Thanh nhàn riêng tớ nhớ lời khuyên
Việc xong đối khách say mây nước
Chầu bãi bình văn mộng cố viên
Kinh Dịch đôi khi đem dạy trẻ
Chỉ hiềm tài kém đọ Y Xuyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời