Kinh đề sơ phát

Trù trướng kim triêu ngã độc hành
Tân vân nhất mạt viên sơn thanh
Thu đa thử khí hoà tiên thực
Vũ thấp sa điền vị khả canh
Dã đỗ bất tri hà xứ thực
Hàn cầm do học khứ niên thanh
Tà duơng hồi thủ vân yên ngoại
Đa thiểu tương tri tại Lạc thành

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Đường dài ngại bước xa xôi
Xanh lam đầu núi cuối trời mây giăng
Nắng thu đồng lúa sớm vàng
Mưa chưa đủ nước đồng hoang khó cày
Chưa vào mùa đỗ mùa khoai
Chim về trốn lạnh lạc loài xôn xao
Sậy lau mây khói dạt dào
Kinh thành bạn cũ còn bao nhiêu người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường dài ngại bước một mình trưa,
Mây xanh đầu núi cuối trời thưa.
Nắng thu sớm vàng trên đồng lúa,
Mưa không thấm đất khó cày bừa.
Khoai đỗ vụ mùa chưa kịp đến,
Trốn lạnh chim về lạc kêu hoài.
Quay đầu trông khói mây bóng xế,
Bạn cũ kinh thành còn bao người.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời