64.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
3 người thích
Từ khoá: mùa hè (85)

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 09:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/04/2006 09:02

夏日偶興

不堪夏日望修途,
平日凌雲志氣孤。
覆沼綠蘋跳一鯉,
當門翠竹舞雙蝴。
淵明吟興哆歸酒,
子厚環溪儘為愚。
閒坐方將取杯酌,
雨從東至好風俱。

 

Hạ nhật ngẫu hứng

Bất kham hạ nhật vọng tu đồ,
Bình nhật lăng vân chí khí cô.
Phúc chiểu lục tần khiêu nhất lý,
Đương môn thuý trúc vũ song hồ.
Uyên Minh ngâm hứng sỉ quy tửu,
Tử Hậu hoàn khê tẫn vị ngu.
Nhàn toạ phương tương thủ bôi chước,
Vũ tòng đông chí hảo phong câu.

 

Dịch nghĩa

Ngày hè nhìn đường dài lấy làm khó chịu,
Chí khí ngang tàng vốn có đã thành cô quạnh.
Trên đám rau tần biếc phủ mặt ao thấy một con cá chép nhảy lên,
Trong bụi tre xanh trước cửa có đôi bươm bướm bay liệng.
Hứng thơ của Uyên Minh phần nhiều vì rượu,
Khe quanh nhà Tử Hậu cũng mang tiếng ngu.
Ngồi rỗi đương toan mang rượu ra uống,
Mưa từ phương đồng với làn gió mát cùng đến.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Biếng trông trời hạ nước non xa,
Ý khí ngày thường nghĩ đã trơ.
Cá vượt khóm rau lên mặt nước,
Bướm len lá trúc lượn rèm thưa.
Thơ Đào cửa miệng đưa câu rượu
Xóm Liễu quanh khe chịu tiếng khờ.
Nhân hứng cũng vừa toan cất chén,
Sấm đông rầm rập gió nồm đưa.


Bản dịch của chính tác giả.
tửu tận tình do tại
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngày hè nóng nực ngắm non xa
Mây cưỡi ngày ngày nghĩ chí ta
Bèo tấm đầy ao con chép nhảy
Trúc xanh len cửa bướm đôi sà
Uyên Minh ngâm hứng run hơi rượu
Tử Hậu nhận ngu suối quấn nhà
Mới định ngồi nhàn nâng mấy chén
Mưa từ đông tới gió lành qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng chịu trông trời hạ nước non,
Ngày thường ý khí nghĩ gần mòn.
Khóm bèo cá nhãy tung hồ nước,
Trúc biếc bướm len rèm lượn thưa.
Ngâm hứng Uyên Minh câu đổ rượu,
Về khe Tử Hậu chịu lời ngu.
Cũng vừa ngồi rãnh toan nâng chén,
Rầm rập mưa đông gió mát đưa.

32.67
Trả lời