Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2020 21:49

夏日有感其一

淒淒寒雨臥邉池,
倦枕沉吟有所思。
叱道半因東上妓,
求官多羨里中兒。
百千載可知誰是,
四五年前事已非。
黃鳥不知春去久,
徘徊綠蔭惜芳菲。

 

Hạ nhật hữu cảm kỳ 1

Thê thê hàn vũ ngoạ biên trì,
Quyện chẩm trầm ngâm hữu sơ tư.
Sất đạo bán nhân đông thượng kỹ,
Cầu quan đa tiện lý trung nhi.
Bách thiên tải khả tri thuỳ thị,
Tứ ngũ niên tiền sự dĩ phi.
Hoàng điểu bất tri xuân khứ cửu,
Bồi hồi lục ấm tích phương phi.

 

Dịch nghĩa

Mưa lạnh lẽo dầm dề, nằm nghỉ bên ao,
Gối đầu mệt mỏi suy nghĩ trầm ngâm.
Đánh mất đạo lý là nửa nguyên nhân khiến cho ca kỹ la lối ngoài xóm đông,
Cầu mong quan tước là tham vọng của trai trẻ trong làng.
Trăm nghìn năm nữa có thể biết là ai không?
Bốn năm năm trước, sự việc đã quên lãng.
Chim vàng anh chẳng biết xuân đi dã lâu,
Trong bóng cây xanh vẫn bâng khuâng nhớ tiếc hoa cỏ thơm.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Dầm dề mưa lạnh, nghỉ bên ao,
Tựa gối trầm ngâm mỏi mệt lâu.
Đào hát vong thường la xóm cuối,
Trai làng tham vọng ước quan cao.
Trăm nghìn năm nữa, là ai nhỉ,
Năm sáu thu qua, hỏi việc nào.
Dưới bóng xanh rờn xuân đã tếch,
Oanh vàng vẫn tiếc cỏ thơm sao?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên ao lạnh lẽo mưa dầm
Gối đầu mỏi mệt dạ thầm nôn nao
Trai làng tham chức quan cao
Đạo suy gái xóm ồn ào hát ca
Trăm năm ai nữa biết ta
Chuyện vài thu trước chẳng ra việc gì
Oanh vàng đâu biết xuân đi
Dưới tàng cây biếc vân vi gọi hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời