題媚【⿱女盍】祠

恨不鬢鬚報國讐,
矧將脂粉何人羞。
百年心事憑天訴,
一字魂貞覓水遊。
鳴喝江流隨別怨,
低迷花色帶殘愁。
渡頭古廟侵香火,
管得餘芳萬古留。

 

Đề Mị Ê từ

Hận bất mấn tu báo quốc thù,
Thẩn tương chi phấn hà nhân tu.
Bách niên tâm sự bằng thiên tố,
Nhất tự hồn trinh mịch thuỷ du.
Minh yết giang lưu tuỳ biệt oán,
Đê mê hoa sắc đới tàn sầu.
Độ đầu cổ miếu xâm hương hoả,
Quản đắc dư phương vạn cổ lưu.

 

Dịch nghĩa

Giận chẳng phải là giới mày râu để báo thù cho nước,
So với hàng phấn son nào thẹn với ai.
Nỗi niềm trăm năm nhờ trời nói giúp,
Hồn mang một chữ trinh tìm xuống nước chơi.
Dòng sông thở than trôi theo nỗi ai oán ly biệt,
Sắc hoa cỏ mơ hồ mang nỗi buồn tàn phai.
Hương khói quyện miếu cổ đầu bến sông,
Giữ được tiếng thơm lưu đến muôn đời.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Mị Ê là vợ vua Sạ Đẩu nước Chiêm Thành. Năm 1046, Lý Thái Tông đem quân đánh dẹp phương Nam thường bị Chiêm Thành quấy rối, bắt được Mị Ê. Khi thuyền về đến Châu Giang (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), vua cho vời Mị Ê sang thuyền rồng, nàng nhảy xuống sông tự tử để giữ trinh tiết.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Chẳng phải mày râu báo quốc thù,
So hàng son phấn, thẹn ai người?
Trăm năm tâm sự mong trời tỏ,
Một chữ hồn trinh xuống nước chơi.
Sông nước thở than trôi oán biệt,
Sắc hoa mờ ảo tủi tàn phai,
Khói hương miếu cổ vương đầu bến,
Lưu được tiếng thơm đến vạn đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng phải mày râu báo quốc thù,
So hàng son phấn kém ai ru?
Hồn trinh một chữ xuôi dòng nước,
Tâm sự ngàn năm phó đất trời.
Sông nước thở than sầu vĩnh biệt,
Sắc hoa tàn tạ hận chia phôi.
Miếu xưa hương khói lan đầu bến,.
Lưu lại danh thơm đến vạn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời