Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2018 17:33

Phải chăng chẳng phải tại hồi trồng,
Cái đực bây giờ đủ cũng xong.
Trên dưới chập chồng hoa lại nụ,
Trước sau dải dóc trái cùng bông.
Chả nem tuy chẳng bằng khi có,
Nộm gỏi nào hay đỡ lúc không.
Cái đã nên yêu thời vẫn phải,
Đừng nên phụ đực mới là công.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007