Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2018 17:33

Sớm mai thức dậy chấp tay co,
Chạy thẳng ra sông dở cái bò.
Quỳ gối mở dây môi tím ngắt,
Khom lưng nhổ nọc dái đen mò.
Tôm càng đập dập kho cùng cải,
Cá chạch dần sơ nấu với ngò.
Lếu láo miễn rằng qua cửa cổ,
Không tiền ra chợ chẳng ai cho.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007