Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2018 17:35

Ối, thôi thôi, ối ối thôi thôi,
Bày biện làm chi lắm hỡi đời.
Chè nhỏ mất công tìm chén bịt,
Rượu ngon nhọc sức kiếm ve vòi.
Thuốc hao giấy quyến thêm hao lửa,
Trầu tốn cau dầy lại tốn vôi.
Cãi chẳng tiện bề theo khó nỗi,
Người răng ta cũng rứa cho rồi.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007