Lên chùa ngồi nhặt cỏ may
Đường xa gối mỏi, thõng tay giang hồ
Bỗng dưng ran một tiếng: "vô"
Thì ra bia bọt còn chờ dưới khe.


17-09-2006

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]