Cỏ yên tĩnh, cỏ xanh tận cuối đời...

Trước và sau ngày làm việc,
Cỏ làm lời nhắc nhở
Xanh

Cố gắng
Nhận ra mình trong sắc biếc
Thăm thẳm dịu dàng
Ngay thật

Cỏ vĩnh hằng...


Ngày 7-9-2004

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012