Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 00:33

Chiều nay tôi đến Mũi Si
Một mình tôi đến tôi đi một mình
Gặp con bò đứng làm thinh
(Con bò cũng đứng một mình như tôi)
Cỏ bò trước mõm bò chơi
Biển dài rộng một đầy vơi nỗi mình
Mũi Si thì cũng si tình
Tôi, con bò đứng một mình là hai...


Mũi Si là tên một địa danh ở Cửa Tùng, Vĩnh Linh.

Nguồn: Dòng sông một bờ, Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, 1989