Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 00:39

Tôi đang mơ thấy mình đi chiếc cúp đời mới
mà không bỏ rơi bạn dọc đường

Tôi đang mơ thấy mình trên ghế cao
                                                      quyền lực
mà lỗ tai không thừa việc miệng không
                                                      nhiều hơn

Tôi đang mơ thấy mình bất tử
mà không hề ngăn cách em
Nhưng sực nhớ ra
ngày mai

Ngày mai chưa tiền đong gạo
Tôi liền rao vang
Nhân dân mới này
ai mua

Ai mua nhân dân này
ai mua Nhân dân
   này...


Nguồn: Nguyễn Khắc Thạch, Dòng sông một bờ, Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, 1989