Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
8 bài thơ, 2 bài dịch
Tạo ngày 12/11/2009 18:15 bởi hongha83
Nguyễn Khắc Phục (1947-) là nhà văn, nhà biên kịch, nhà thơ, quê ở Nhang Cát, Trực Ninh, Nam Định. Là hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Hiện là cán bộ biên kịch Xưởng phim truyện Việt Nam. Các tác phẩm gồm 6 tiểu thuyết (12 tập), một trường ca (Xa mác - Kơ chăm), 2 vở kịch, dựng 26 vở. Kịch bản phim truyện đã trình chiếu: 19 phim gồm 153 tập. Kịch bản phim tư liệu: 10 phim gồm 22 tập.

 

Thơ dịch tác giả khác