Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 06/10/2009 01:40

Lim dim đôi mắt về Lim
Cái Người định hỏi thì tìm chẳng ra
Từ thời sen ngó đào tơ
Giờ mai rã cánh bơ sờ...còn đâu?
Về Lim đứng tựa trên cầu
Tìm trong câu hát cái câu của mình.