Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 30/09/2009 19:13

Đầu lâu chất thành núi
Tòa xử tội rềnh rang
Bao thế lực chi phối
Polpot chết-thôi xong!


29-7-2008