Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 05/10/2009 01:37

"đã lên uống rượu Châu Yên
về xuôi còn để nỗi phiền cho ai"
Chuyến xe này đi lên Châu Yên
Nghiêng
Nghiêng chiều mây dốc đỏ
Nghiêng
Nghiêng ngàn suối rửa chân em
Tiếng khèn
Xuyên tim
Chuyến xe đi trên mây trên gió
Suối Vạt thở dài
Rửa xém lông mày ai
Trong rừng đêm
Ai đi bước chân của gió
Con hoẵng động tình
Mở cửa thung êm...
Chuyến xe này đi lên Châu Yên
Chở đầy những hũ
SAY
MEN...