Bản Chiềng Ly là Phủ lỵ của Xứ Thái(khu tự trị Tây bắc trươc đây)Nơi Nhà thơ có tuần trăng mật ở đây...khi mùa xuân đến trai gái Bản vui Hội ném CÒN,quả CÒN màu đỏ như trái tim bốc lửa ném cho nhau