Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 30/09/2009 19:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 01/10/2009 00:35

Đâu rồi thuổng cuốc Angka?
"Sư ông - trí thức" đem ra đập đầu!
- Đời không cần có kẻ giầu
Toàn dân vô sản xây lầu "tự do".
- Tự do nhịn đói vô bờ
Tự do công xã - tha hồ hát ca...
Đâu rồi thuổng cuốc Angka?