Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:49

Thạch tượng dục hà

Xuất quần giáng cước cận quần san,
Bất thí tiên khu hãn thuỷ quan.
Động khẩu tuyền thôn bôn phóng sở,
Phong tu trào khiết nộ hào gian.
Khởi trung bán phục hồi cao trướng,
Trầm xứ toàn phù vị đảo lan.
Vấn thập nhị thời tằng kỷ dục,
Thảo mao đài giáp tự lan ban.

 

Dịch nghĩa

Lìa đàn, dời gót xuống gần dãy núi,
Chẳng khác nào bị roi xua xuống giữ cửa sông.
Vòi phun nước là nơi suối nuốt miệng hang,
Tiếng gầm gào chính lúc thuỷ triều liếm vào tóc núi.
Lúc như nửa nhổm lên, nửa rạp xuống, sóng nước xoáy trào,
Lúc đương chìm lại nổi phềnh, dòng như dựng ngược.
Hỏi rằng suốt đêm ngày, từng bao lần tắm?
Lông cỏ, áo rêu, tự lốm đốm mốc meo.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lại Văn Hùng

Lìa đàn, dời gót sát non trùng,
Chẳng khác roi xua giữ cửa sông.
Suối nuốt miệng hang vòi nước toé,
Triều nhai tóc núi tiếng gầm rung.
Nhổm lên, rạp xuống dòng trào xoáy,
Đương nổi, bỗng chìm sóng vọt tung.
Hỏi suốt ngày đêm bao lúc tắm,
Mốc meo lông cỏ, áo rêu lồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lìa đàn dời gót xuống gần non,
Chẳng khác roi xua giữ cửa sông.
Suối nuốt miệng hang vòi bắn nước,
Thuỷ triều gầm rú tóc non xông.
Nhổm lên rạp xuống dòng tràn xoáy,
Đương nổi lại chìm sóng vọt dòng.
Hỏi suốt đêm ngày bao lượt tắm?
Mốc meo lốm đốm cỏ rêu lông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời