Giang trung mục phố

Như hiệp Đào Lâm đặc địa phù,
Đương vu nhất đới quải ngân câu.
Thôn tiền đa sự đông phong mã,
Chử bạn tuỳ duyên Dĩnh thuỷ ngưu.
Tình húc giác ca khinh mại kiếm,
Vãn trào bối địch thắng thừa chu.
Phạn đồng tước lộc tâm nguyên tĩnh,
Hướng Mẫu Đơn châu đắc ý du.

 

Dịch nghĩa

Như bứng bãi Đào Lâm tới, đất nổi hẳn lên,
Một dải màu mỡ, như treo vòng đai bạc.
Trước thôn lắm chuyện, làm ngựa gió Đông,
Bên bãi tuỳ duyên, làm trâu sông Dĩnh.
Trong nắng mai gõ sừng hát, coi nhẹ việc bán kiếm,
Khi thuỷ triều muộn, thổi sáo lưng trâu, khoái hơn cả cưỡi thuyền.
Mục đồng đủ cơm, đối với tước lộc lòng vốn dửng dưng,
Chỉ hướng vào bãi Mẫu Đơn mà đắc ý chơi đùa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lại Văn Hùng

Như cảnh Đào Lâm đất nổi vồng,
Mỡ màu dải bạc uốn đai vòng.
Rửa tai dưới bến, trâu sông Dĩnh,
Gác chuyện trong thôn, ngựa gió Đông.
Nắng sớm gõ sừng khinh kiếm bán,
Triều cường nâng sáo quá thuyền giong.
Mục đồng đủ bữa quên danh lợi,
Bãi Mẫu Đơn chơi được thoả lòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như bứng Đào Lâm đất nổi vồng,
Vòng màu đai bạc mỡ dải sông.
Tuỳ duyên bên bãi trâu sông Dĩnh.
Lắm chuyện trước thôn ngựa gió Đông,
Trong nắng gõ sừng khinh bán kiếm,
Muộn triều thổi sáo hơn thuyền giong.
Mục đồng đủ bữa quên danh lộc,
Chỉ hướng Mẫu Đơn đắc ý lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời