Cổ độ kỳ đình

Nhất thương tẩm lục bích liên thanh,
Thuỷ nhiễu sơn nguyên thự tác đinh.
Giang lục hà niên danh lợi độ,
Tinh can thử xứ đoản trường đình.
Lữ du khế chước đồng yêu nguyệt,
Tao hứng khan ngâm vị ái tinh.
Tân điếm thuỳ lưu hồng trảo khách,
Trào thanh điểu vận hữu tâm thinh.

 

Dịch nghĩa

Màu lam tẩm lẫn màu lục, màu biếc liền tiếp màu xanh,
Nước lượn quanh ruộng đồng bên núi, dinh thự làm trên bãi bồi.
Bờ sông năm nào thành bến đò bán mua danh lợi,
Cán cờ cắm nơi ấy là đoản đình, trường đình.
Khách du dừng nghỉ rót rượu mời trăng,
Hứng thơ dù ít vẫn ngâm nga vì yêu cả trời sao.
Điếm canh bên bến ai lưu được người khách in móng chim hồng,
Vẫn sẵn lòng nghe tiếng thuỷ triều và giọng chim ca.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lại Văn Hùng

Lam lục tẩm màu, biếc tiếp xanh,
Ruộng nương, nhà bãi, suối khe quanh.
Cán cờ nơi ấy đường dài, ngắn,
Bờ bến năm nào chốn lợi, danh.
Trăng sáng khách dừng nâng chén đợi,
Sao sa người mến gắng ngâm thành.
Vết hồng đò trạm ai lưu được,
Lời sóng, điệu chim ý vẫn dành.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Màu lam tẩm lục biếc liền xanh,
Núi bãi ruộng dinh nước lượn quanh.
Đình ngắn trường đình cờ đánh dấu.
Năm nào bờ bến bán công danh,
Khách du dừng nghỉ mời trăng rượu,
Yêu mến trời sao thơ hứng thành.
Bên bến điếm canh ai giữ khách,
Giọng chim lời sóng sẵn nghe thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời