Cô thôn mao xá

Cận chiếm loan cao ba chử viên,
Sinh sài tri diệp, thái tri căn.
Viên lang tích thuý Đông Tây xá,
Ngạn trúc liên thanh giáp ất môn.
Hoa nhị đương chuyên hoành lộ kính,
Thạch đài tiếu ngoã sấn tường phiên.
Canh tàm tự thị vương phong hoá,
Khuyến trưởng nhân vô hội đáo thôn.

 

Dịch nghĩa

Sóng rào trên bãi đến gần sát những bụi gai trên khuỷu núi,
Xem cành tươi biết lá, xem rau biết gốc.
Cau vườn chứa sắc biếc nhà phía Đông, phía Tây,
Trúc bờ liền màu xanh cửa giáp, cửa ất.
Những chùm hoa đương nhuỵ chắn ngang xoà che đường gạch,
Rêu đá lấn ngói, phủ trùm tường giậu.
Làm ruộng, chăn tằm đó là phong hoá của bậc vương giả,
Khuyến khích cho khá lên, người ta không ai biết đến thôn (này).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lại Văn Hùng

Bụi gai bãi núi sóng tràn sâu,
Xem cỗi cành tươi biết lá, rau.
Giáp, ất cửa liền xanh đỗi trúc,
Đông, Tây nhà cạnh biếc vườn cau.
Gạch đường xoà bóng hoa đương nhuỵ,
Ngói mái tường rêu đá ngả màu.
Tằm, ruộng đế vương phong hoá đó,
Thôn này ai đến, khá lên mau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng rào trên bãi sát bờ gai,
Biết lá xem cành, gốc biết rau.
Giáp, ất cửa liền xanh bến trúc,
Đông, Tây nhà biếc sắc vườn cau.
Chắn ngang đường gạch hoa đương nhuỵ,
Tường giậu phủ trùm rêu ngói màu.
Tằm, ruộng thân vương phong hoá đó,
Dân giàu khuyến khích biết ai đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời