Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:53

隔岸禪林

已借巖溪了俗襟,
此間危業況叢林。
地連池上鐘非遠,
雲密山中鳥羨深。
世俗入禪何自始,
釋留得景匪斯今。
能閒冶覺僧由閙,
千古誰人會此心。

 

Cách ngạn thiền lâm

Dĩ tá nham khê liễu tục khâm,
Thử gian nguy nghiệp huống tùng lâm.
Địa liên trì thượng chung phi viễn,
Vân mật sơn trung điểu tiện thâm.
Thế tục nhập thiền hà tự thuỷ,
Thích lưu đắc cảnh phỉ tư kim (câm).
Năng nhàn dã giác tăng do náo,
Thiên cổ thuỳ nhân hội thử tâm.

 

Dịch nghĩa

Đã mượn cảnh núi khe để dứt vạt áo tục,
Chốn này cao chót, huống nữa lại thêm cảnh chùa.
Đất liền trên ao, chuông vẳng không xa,
Mây dày trong núi, chim chóc khuất sâu.
Thế tục vào cõi thiền bắt đầu từ đâu?
Họ nhà Thích được cảnh này chẳng phải mới từ nay.
Cốt phải thanh nhàn mới giác ngộ mà nhà sư còn ồn ã,
Ngàn xưa ai là kẻ hiểu được chữ tâm này.


Tác giả Ngô Thì Sĩ người cùng thời cũng có một bài thơ cùng tên, chưa rõ bài nào là xướng, bài nào là hoạ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lại Văn Hùng

Mượn núi khe buông áo tục ngay,
Giữa nơi chót vót, cảnh chùa bày.
Chuông gần vẳng tiếng ao liền đất,
Chim khuất che hình núi khuất mây.
Cõi tục vào Thiền, ai trước nhỉ?
Thích già được cảnh, hẳn lâu nay.
Thanh nhàn mới ngộ sư còn động,
Vạn thuở ai hay ý tứ này.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Viết gửi bản chữ Hán để cùng đọc

隔 岸 禪 林
已 借 巖 溪 了 俗 襟
此 間 危 業 況 叢 林
地 連 池 上 鐘 非 遠
雲 密 山 中 鳥 羨 深
世 俗 入 禪 何 自 始
釋 留 得 景 匪 斯 今
能 閒 冶 覺 僧 由 閙
千 古 誰 人 會 此 心

Cách ngạn thiền lâm
Dĩ tá nham khê liễu tục khâm,
Thử gian nguy nghiệp huống tùng lâm.
Địa liên trì thượng chung phi viễn,
Vân mật sơn trung điểu tiện thâm.
Thế tục nhập thiền hà tự thuỷ,
Thích lưu đắc cảnh phỉ tư kim (câm).
Năng nhàn dã giác tăng do náo,
Thiên cổ thuỳ nhân hội thử tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Áo tục quăng đi mượn núi này
Non cao chùa dựng giữa nơi đây
Không xa chuông đổ ao liền đất
Chim khuất rừng sâu mây núi dày
Thế tục nhập thiền đâu khởi thuỷ?
Chùa tăng được cảnh đến ngày nay
Nhàn tu sư hiểu sao ồn ã
Thiên cổ ai hay tâm ý này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi khe mượn cảnh buông y tục,
Thêm cảnh chùa cao ở chốn này.
Chuông vẳng không xa ao nối đất,
Náu mình chim chóc khuất non mây.
Cảnh nào đem đến thiền vào tục?
Chùa Phật cảnh này chẳng phải nay.
Cốt phải thanh nhàn mới giác ngộ,
Ngàn xưa ai hiểu ý tâm này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời