Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 08/07/2009 02:18 bởi Nguyễn Dũng, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/07/2009 00:17 bởi Vanachi
Nguyễn Huy Hổ 阮輝琥 (1783-1841) trước có tên là Nguyễn Huy Nhiệm 阮輝任 (hay Nhậm), tự Cách Như 革如, hiệu Liên Pha 聯坡, Hy Thiệu 熙紹, quê huyện La Sơn (nay là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), con Nguyễn Huy Tự 阮輝嗣. Ông lấy cháu gái Cảnh Hưng, nên khi nhà Lê mất, ông không đi thi, ở nhà làm thuốc. Nguyễn Huy Hổ lại giỏi thiên văn. Năm 1823, Minh Mạng gọi ra làm ở Toà khâm thiên giám.

Nguyễn Huy Hổ có một tác phẩm bằng thơ Mai Đình mộng ký bằng chữ Nôm, ghi giấc mộng gặp người đẹp ở Thưởng Mai đình trong chuyến ông đi thăm anh dạy học ở Nam Đàn (Nghệ An). Gia đình “người đẹp” là gia đình nhà quan, nay sơn hà đổi thay, chiến tranh liên miên, họ sống ẩn dật, giữ lòng trung với triều vua cũ. Tâm sự hoài Lê của ông rất rõ. Lời thơ điêu luyện, nhưng nhiều chữ Hán, nhiều điển cố.