Yêu cháy lòng Hà Nội
Mà ông lại xa
Trái tim ở phương nam đêm đêm nằm mơ
Thương nhớ nhịp theo tháng ngày và tiết mùa phương bắc

Hàng cây rung lộc biếc
Mặt hồ xanh khói sương
Thương nhớ cả những bờ đường cát bụi
Yêu cháy lòng Hà Nội
Ông bày ra bữa tiệc bao món ăn ngon

Quả hồng, quả na, vị cốm làng Vòng
Rồi chả cá, tiết canh, thịt cầy, bánh đúc
Cái vị phở dậy mùi là thấy được
Một nỗi niềm Hà nội cháy tim gan.

Thương nhớ nhịp theo thời gian
Thương nhớ quyện vào miếng ngon Hà Nội
Những trang viết dịu dàng, những trang văn cuộn xoáy
Đốt lòng người đi

Hà Nội ơi, trang viết ấy trở về
Người đã khuất nhưng miếng ngon còn đó
Bữa tiệc bày lên ai cũng nhớ
Có một người Hà Nội nơi xa