Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2015 14:04

Lay phay mưa sớm
Trưa hửng phong phanh
Cữ giêng nhịp hội
Háo hức lòng thành...

Đức dày lộc nảy
Tiết xuân luân hồi!


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014