Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2015 20:52

Tặng nhà thơ Văn Lê, tác giả bài thơ "Tiếng gọi bò" thời chống Mỹ

Chiều vắng tẻo teo tiếng bò quen
Đủng đỉnh đồng quê nhắc bạn hiền
Tít lầu cao phố mà sao nhớ
Tiếng bò gọi bạn xoáy vào tim...


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014