Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2015 14:09

Thu trời tự trong
Hanh vàng không đáy
Tôi thèm tự trong
Đục ngầu bến đợi...

Thu trời tự trong!


Đêm 9-10-2012
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014