Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2015 10:17

Đỏ ròng lửa nóng
Tươi màu ráng trời
Gạo hoa nở mọng
Thắp xanh niềm tôi!


Xuân 2013
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014