Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2015 12:03

Gửi Đà Lạt

Đường vào thành phố
Nhìn nào thấy đâu
Này cuối đồi cỏ
Này đầu thông reo

Nhà ẩn như treo
Trái thơm hái được
Nắng vàng phía sau
Ô che mưa trước

Mây sà bắt được
Thoắt đã xa vời
Em mặc áo đỏ
Ngỡ là hoa tươi

Tôi gặp tuổi tôi
Sau mùa mưa núi
Như còn cắm cúi
Màu xanh trên lưng

Ngọt ngào tiếng chim
Rơi vàng mái phố
Tôi gặp tuổi nhỏ
Trốn tìm đâu đây?...


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014