Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2015 14:06

Âm ẩm rêu
Mát hồn trời
Tươi thịt đất!


23-5-2012
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014