Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2015 07:43

Tôi ở tầng nào
Tầng nào
Chưa biết!

Lòng thành
Bánh lá bóc ra
Có hương lúa, hoa ngát
Hương đất trời...

Mà thôi
Tôi biết ở tầng này
Lương thiện như mọi người


17-6-2009
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014