Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2015 10:06

Nhớ nhà văn Nguyễn Khải

Đêm nóng
Đánh trần, lặng đọc:
Những ngọn gió Hua tát
Nhà văn gặp nhà văn
Tình thật

Đã lâu... đã xa
Vẫn nhớ - nhớ trắng tóc
Đã già!


Xuân Tân Mão 2011
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014