Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2013 10:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/07/2015 14:14

Em - Nước
mạch ngầm
lan toả
trong thơm...

Sinh thành
non mẩy
Mùa xuân!


Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2013