Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2015 21:13

Khuya lâu nghe mọt ăn đêm
Oi trời nồng đất cả trên thiên hà
Trăm năm rồi cũng thoắt qua
Luân hồi kiếp nghiệp cũng là phù du
Đầy sông núi, đầy thâm u
Vong hồn bao thuở khóc ru tỏ mờ...

Mọt ăn đêm ruỗng trăng thơ...


Nhân sang tháng Bảy nhớ ngày chúng sinh 2009
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014